Інклюзивна освіта

 

2015/2016 н.р.

Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році

Програми навчальних предметів для розумово відсталих дітей

___________________________________________________________________

Нормативно-правове забезпечення та методичні рекомендації щодо інклюзивного та індивідуального навчання

 

"Нормативні документи щодо інклюзивної освіти"

Міжнародно-правові акти в галузі прав людини:

1.      «Загальна декларація прав людини»     (1948 р.)

2.      «Конвенція ООН про права дитини»   (1989 р.)

3.      «Конвенція ООН про права інвалідів»  (2006 р.)

Закони України:

1.      Конституція України

2.      «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»  (21.03.1991)

3.      «Про загальну середню освіту»  (1999 р.)

4.      «Про реабілітацію інвалідів в Україні»  (06.10.2005)

5.      «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої  та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»  (06.07.2010)

6.      Закон України про освіту

7.      Конвенція про права інвалідів (укр/рос)

Укази Президента України:

1.      «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 18.12.2007 № 1228

2.      «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»  від 30.09.2010 № 926

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:

1.      Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» від 5.07.2004  № 848

2.      Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна» від 29.07.2009  № 784

3.      Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах » від 15.08.2011  № 872

4.      Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року» від  03.12.2009 № 1482-р

Накази Міністерства освіти і науки України:

1.      «Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичногота (або) розумового розвитку» від 15.09.2008 №852

2.      «Про затвердження типових штатів та штатних нормативів спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» від 05.12.2008 №1105

3.      «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки» від  11.09.2009 № 855

4.      «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»     від  21.12.2009 № 1153

5.      «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти»від  01.10.2010 № 912

6.      «Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» від  06.12.2010 № 1205

7.      «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей
з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах» від 09.12.2010 № 1224

8.      «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 10.06.2011 №568

9.      «Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державноїцільової програми на період до 2020 року» від 01.10.2012 №1063

Листи Міністерства освіти і науки України:

1.      «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»від 26.07.2012 №1/9-529

2.      «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 №1/9-384

3.      «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» від 26.07.2012 №1/9-529

4.      «Щодо посадових обов’язківасистента вчителя» від 25.09.2012 №1/9-675

5.      «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладахз інклюзивним навчанням» від 28.09.2012 №1/9-694