Охорона дитинства

Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребуютьть корекції фізичного та (або) розумового розвитку

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

відділу освіти  Овруцької  райдержадміністрації

з питань організації і змісту роботи у школах району по охороні дитинства.

З метою  удосконалення роботи по охороні дитинства, приведення її у відповідність до вимог законодавства, відділ освіти рекомендує:

 

1.   Оформити у кожній школі номенклатуру справ з охорони дитинства:

        Списки дітей всіх соціально – незахищених категорій (сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей з неповних, багатодітних,  неблагополучних, малозабезпечених сімей, інвалідів, що мають статус потерпілих від аварії на ЧАЕС)

Згідно ст.1 Закону України „Про охорону дитинства”:

-      дитина сирота– дитина в якої померли чи загинули батьки;

-      діти, позбавлені батьківського піклування– діти, які залишились без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх  батьківських прав,  відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнання батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошення їх померлими, відбування ними покарання  у місцях позбавлення волі чи перебування під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухилянням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати  свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, безпритульні діти;

-      неповна сім’я– сім’я, що складається з батька або матері і дитини (дітей);

-      багатодітні сім’я– сім’я, яка складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей.

 

        Особові справи на дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

-      копія свідоцтво про народження;

-      документи, які засвідчують відсутність батьків;

-      рішення органу опіки і піклування або суду про призначення опіки;

-      щорічні акти обстежень;

-      розписка в отриманні єдиного квитка;

-      реєстраційна картка  відповідно до зразка:

 

 1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________
 2. Адреса проживання, телефон_______________________________________
 3. Дата народження________________________________________________
 4. Коли призначено опіку____________________________________________
 5. П.І.П. опікуна/піклувальника_______________________________________
 6. Серія та номер єдиного квитка_____________________________________

 

 

н.р.

н.р.

н.р.

н.р.

н.р.

н.р.

н.р.

н.р.

н.р.

н.р.

н.р.

н.р.

Клас навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень успішності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь в гурт-ках, факульта-тивах, спортив-них секціях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відвідування занять у школі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи потребує  допомоги пси-холога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стосунки з однолітками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активність у позаурочній роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Облікові картки  на дітей з неблагополучних сімей, які перебувають на внутрішкільному обліку.

        Акти обстежень житлово – побутових умов проживання дітей з неблагополучних, неповних, багатодітних, неповних, малозабезпечених сімей, інвалідів, дітей, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. (В акті   повинно бути детально  відображено умови проживання дитини – чи забезпечена вона сезонним одягом, продуктами харчування, чи створено умови для підготовки уроків, санітарний стан приміщення, чи потребує допомоги, взаємовідносини з батьками, чи є випадки насильства зі сторони батьків чи осіб які їх заміняють по відношенню до дитини...)  Всі акти затверджуються директором школи. Акти аналізуються класними керівниками, громадським інспектором з охорони дитинства та виносяться на розгляд педради, наради при директору. За результатами приймаються конкретні рішення -  надати матеріальну допомогу за рахунок зібрання коштів чи проведення благодійних акцій, звернутися до органу місцевого самоврядування, центр  соціальних служб для молодя для встановлення соціального супроводу,  в Червоний Хрест, Милосердя з проханням надання допомоги, залучити психолога для надання психологічної допомоги, надати педагогічну допомогу, залучити до участі в роботі гуртка...

 

        На основі актів обстежень складається соціальний паспорт школи :

 

 

Сироти

Позбавлені батьківського піклування

Діти з багатодіт-них сімей

Діти з неповних сімей

Діти з малозаб. сімей

Діти інваліди

Діти потерпілі від ЧАЕС

1 кл.

 

 

 

 

 

 

 

2 кл.

 

 

 

 

 

 

 

3 кл.

 

 

 

 

 

 

 

4 кл.

 

 

 

 

 

 

 

5 кл.

 

 

 

 

 

 

 

6 кл.

 

 

 

 

 

 

 

7 кл.

 

 

 

 

 

 

 

8 кл.

 

 

 

 

 

 

 

9 кл.

 

 

 

 

 

 

 

10 кл.

 

 

 

 

 

 

 

11 кл.

 

 

 

 

 

 

 

Всьго по школі

 

 

 

 

 

 

 

 

        Книга надання матеріальної допомоги дітям  соціально – незахищених категорій.

        Журнал реєстрації вхідної документації з охорони дитинства: накази облуон, райво, розпорядження РДА, вказівки, методичні рекомендації, заходи, інформаційні листи, листи – орієнтування:

 

№п/п

Дата надхjдження документа

Короткий зміст

Хто відповідальний за виконання, термін виконання

Відмітка про зняття з контролю (що зроблено)

 

 

 

 

 

 

2.   Здійснити таке планування роботи:

        План роботи школи, виділений окремим розділом: „Робота з охорони дитинства”, або об’єднати з розділом виховної роботи: „Організація підвищення якості виховного процесу, охорона дитинства”.

         В плані передбачити:

-      ознайомлення та робота з нормативними документами з охорони дитинства;

-      проведення обстежень дітей соціально – незахищених категорій;

-      організація харчування;

-      організація підвезення дітей до школи;

-      контроль за проходженням медичного огляду школярів;

-      організація роботи спецмедгруп;

-      організація індивідуального навчання на дому;

-      залучення дітей соціально – незахищених категорій до гурткової роботи, факультативів, спортивних секцій;

-      організація проведення благодійних акцій;

-      оформлення соціальних паспортів  школи і класів;

-      проведення методичних оперативок;

-      тематичні вивчення питань з охорони дитинства;

-      взаємодія з органами опіки і піклування;

-      організація оздоровлення;

-      організація роботи батьківських лекторіїв з питань допомоги у вихованні дітей та ознайомлення з законодавством з охорони дитинства;

-      організація профорієнтаційної допомоги з дітьми незахищених категорій;

-      розроблення і виконання заходів з охорони дитинства;

-      проведення місячників, громадських оглядів з охорони дитинства;

-      підведення підсумків успішності дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей  з неблагополучних сімей;

-      подача річної статистичної звітності з охорони дитинства;

-      ...

 

         План роботи громадського інспектора.

Планування роботи громадського інспектора  здійснюється на основі річного  плану роботи. Складається на півріччя. Передбачає організаційну роботу, методичну роботу (проведення методоперативок, консультацій класним керівникам, розгляд питань на засіданнях методичних об’єднань, дискусійних клубів класних керівників), контроль та керівництво (вивчення досвіду роботи класних керівників з охорони дитинства, вивчення стану роботи педколективу по виконанню Закону України „Про охорону дитинства”, вивчення стану харчування, стану відвідування школи дітьми соціально – незахищених категорій тощо). План роботи повинен бути конкретизованим.  

        План  виховної роботи класного керівника.

Здійснюється на основі  річного плану роботи. При характеристиці класу дати психолого – педагогічну  характеристику дітей соціально – незахищених категорій, соціальний паспорт класу. Посилена індивідуальна робота з дітьми соціально – незахищених категорій.

 

3.   Накази по щколі:

 • про призначення громадського інспектора з охорони дитинства;
 • про організацію харчування у школі;
 • про організацію оздоровлення;
 • про підсумки оздоровлення;
 • про організацію роботи спецмедгруп;
 • про організацію роботи гуртків і секцій;
 • про організацію індивідуального навчання дітей на дому;
 • про організацію та проведення місячника з охорони дитинства (на наказ відділу освіти);
 • про підсумки проведення місячника;
 • про систему роботи класного керівника по соціальному захисту дітей соціально незахищених категорій;
 • про роботу громадського інспектора з охорони дитинства тощо.

 

4.   В методичних кабінетах школи:

Оформити картотеку нормативно – правових актів з питань охорони дитинства і керуватись  даними документами в роботі:

 • Декларація прав дитини;
 • Конвенція про права дитини;
 • Цивільний кодекс України;
 • Сімейний кодекс України;
 • Житоловий кодекс України;
 • Закон України „Про охорону дитинства”; (26.04.2001 р.)
 • Закон України „Про попередження насильства в сім’ї”; (15.11.2001 р.)
 • Закон України „Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”; (13.01.2005 р.)
 • Закон України „Про основи  соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”;(02.06.2005 р.)
 • Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”; (05.10.2006 р.)
 • Закон України „Про дитяче харчування”; (14.09.2006 р.)
 • Закон України „Про освіту”; (23.05.1991 р.)
 • Закон України „Про державну державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; (01.06.2000 р.)
 • Закон України „Про ратифікацію Європейської Конвенції про здійснення прав дітей”; (03.08.2006 р.)
 • Указ Президента України від 11.07.2005 року №1086/2005 „Про  першочергові заходи щодо захисту прав дітей”
 • Указ Президента України від 04.05.2007 року №376/2007 „Про  додаткові заходи щодо захисту прав та законний інтересів дитини”

 

5.   Удосконалити роботу по здійсненню контролю, періодично на наради при директору, педради виносити питання охорони дитинства,  заслуховувати звіти класних керівників, громадського інспектора, хід виконання заходів.