Фізика та астрономія

Інтернет – семінар для вчителів фізики«Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничами технологіями», «Фізика та її зв’язок з  іншими науками. Сучасний погляд»

Роботи, які подали вчителі на інтернет-семінар

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

-        шрифт ТіmesNewRoman, кегль14, міжрядковий інтервал 1,5, абзац -1см, поля – 2см, редактор Word;

-         обсяг статті – до 10 сторінок формату  А-4;

-         вказати: прізвище ім’я, по – батькові автора та повну назву навчального закладу;

коротка анотація матеріалу (до 5 рядків) (короткий виклад змісту статті); Бажано підготувати до вказаної теми цифрові ресурси: електронний посібник, презентації, поділитися власним досвідом чи описати методику  використання   саме на уроках природничих дисциплін.

Матеріали для участі в Інтернет – семінару просимо надсилати до 20 травня за адресою.

Alfira.kirdun@mail.ru

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання інваріантної складової   фізики і астрономії у 2013 - 2014 н. р.